Wysokoscioweprace.pl

Sprzęt do prac na wysokościach oraz do ratownictwa wysokościowego
Specjalistyczny sklep internetowy

Wyszukiwarka

Twój koszyk

Liczba produktów w koszyku: 0

Suma netto: 0

Do kasy

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i operatorem odpowiedzialnym za sklep internetowy WysokosciowePrace.pl jest firma TOTEM, z siedzibą w Lublińcu, przy ulicy Chłopskiej 4 posiadająca wpis do ewidecji działalności gospodarczej 3837 oraz numer NIP 575 – 164 – 40 – 83.

2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem WysokosciowePrace.pl służy do dokonywania zakupów sprzętu do prac wysokościowych i ratownictwa za pośrednictwem internetu.

3. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie WysokosciowePrace.pl wybór formy płatności, sposobu dostawy i przesłanie zamówienia.

5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową przez obsługę sklepu.

6. Złożenie zamówienia w sklepie WysokosciowePrace.pl oznacza że zamawiający zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

7. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania sprzedaży w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających kontynuowanie sprzedaży i realizowanie zamówień.

8. Sprzedający nie odpowiada za niezrealizowanie zamówienia w przypadku gdy producent zaprzestał wytwarzania danego urządzenia lub zmienił jego parametry techniczne w taki sposób, że nie spełnia ono wymagań Kupującego. Obu stronom przysługuje wtedy możliwość odstąpienia od umowy.

9. Firma TOTEM zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

10. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym WysokosciowePrace.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) . Podane są wartości netto oraz ceny brutto zawierające podatek VAT.

11. Podane ceny sa cenami umownymi. Istnieje możliwość negocjacji cen oraz warunków płatności w przypadku firm, klientów instytucjonalnych i jednostek związanych ze służbami mundurowymi.

12. Firma TOTEM zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym na stronach sklepu WysokosciowePrace.pl. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone mailowo lub w niektórych przypadkach telefonicznie.

13. Zasady zamawiania opisane są w zakładce ABC Kupowania, znajdującej się na stronie internetowej.

14. Na każdy zamówiony towar wystawiony jest dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT). W przypadku firm lub klientów instytucjonalnych niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

WARUNKI WYSYŁKI

15. Zamówiony towar jest wysyłany do klienta w oparciu o złożone przez niego zamówienie w którym określone są: dane zamawiającego, rodzaj i ilość towaru, adres dostawy, warunki płatności oraz sposób dostawy.

16. Koszty związane z dostawą i jej warunki są określone instrukcji ABC Kupowania.

GWARANCJA NA PRODUKTY

17. Na sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości udzielana jest 12-miesięczna gwarancja od daty dostarczenia lub odbioru towaru, chyba że producent lub dystrybutor określił inny okres gwarancji.

18. Gwarancja nie obejmuje: a)części obcego pochodzenia, które nie zostały zamontowane przez sprzedającego np. linki, b)sprzętu, który został bez zgody Sprzedającego przerobiony lub naprawiony przez Kupującego lub osoby trzecie, a także w wypadku gdy nastąpiło uszkodzenie plomby c)sprzętu, który uległ uszkodzeniu wskutek niewłaściwego zastosowania lub użytkowania.

19. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzedanej rzeczy. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wyłączona. Sprzedający nie odpowiada za drobne odchylenie farby lub koloru w stosunku do wzorca w całym towarze lub jego elementach nie mające wpływu na parametry techniczne i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

20. Warunki gwarancji obowiązują tylko wtedy, gdy Kupujący złoży podpis na instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Jest to równoznaczne z uznaniem niniejszych warunków gwarancyjnych.

21. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi jeżeli nie zachowuje zasad określonych w gwarancji i nie przestrzega instrukcji obsługi.

REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANA PRODUKTÓW

22. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

23. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz dowodem zakupu (rachunek/faktura).

24. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt odbiorcy.

25. Zwrot oraz wymiana towaru jest możliwa w drodze ustaleń ze sprzedającym poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny i po przesłaniu stosownego oświadczenia

26. Zwroty lub wymiana dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w takim opakowaniu, do przesyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (rachunek,faktura).

27. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

28. Zwrot pieniędzy w wartości zwracanego towaru zostanie przekazany na konto Kupującego w terminie ustalonym przez obydwie strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Firma TOTEM zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.

30. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

31. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: . TOTEM zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. "O ochronie danych osobowych".

32. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedajacym a Kupujacym powinna się odbywać w oparciu o dane adresowe umieszczone na stronie sklepu WyskosciowePrace.pl w zakładce Kontakt

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

34. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Sprzedającego.

Uprzęże szelki bezpieczeństwaUprzęże alpinistyczneBloczkiPrzyrządy zaciskowePrzyrządy asekuracyjne i zjazdoweLinyLonże asekuracyjne i absorbery energii

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

copyright © 2009-2012 wysokoscioweprace.pl   design&development: timiportfolio.com